Coaching gesprek

Bewustzijn:

Verstaan – Reflecteren – Inzichten winnen – Zichtwijze veranderen

Een gesprek volgens de methode Invaluatie® van Gabriel Palacios, brengt je zeer snel tot positieve inzichten en de ideeën voor een directe omzetting naar dat gewenste resultaat.

 • Om snel tot een positief resultaat te komen
 • Om met je eigen logisch denken oplossingen te vinden
 • Om je gedachten te leiden en zelf nieuwe inzichten te ontdekken
 • Om je opnieuw goed te voelen bij situaties, gebeurtenissen en mensen
 • Om zelf, met je eigen tools en potentieel te bestemmen hoe je je voelt

 

 

“Er kan alleen schaduw zijn waar al licht is!”

An

Wat is Invaluatie®?

Met een gesprek volgens ‘Invaluatie®’ bereik je zeer snel een positief inzicht en een merkbare verbetering van je situatie.

Het is een resultaatgericht gesprek waarbij je rationele denken wordt gebruikt.

In-valuatie: ‘In’ staat voor ‘van binnenuit’ en ‘valuatie’ voor ‘de waarde’.

Wat biedt Invaluatie®?

Als je je geblokkeerd voelt door denkpatronen of gedachtestructuren die je geen goed meer doen, die je remmen, dan biedt dit gesprek een mogelijks snelle verbetering van dat wat je wil veranderen.

Je leert je gedachten te leiden, je logisch verstand te benutten om oplossingen te vinden, en zelf te bepalen waar je aandacht aan geeft, wat je goed doet.

Je leert anders te kijken en vindt een nieuwe balans tussen wat positief en wat negatief is en was.

Door nu op een andere manier te kijken naar een vroegere gebeurtenis, door er bv. ook iets positiefs in te vinden, kan je merkelijk iets veranderen aan je waarneming van deze gebeurtenis.

Je vindt bij een Ivaluatie-gesprek ook de motivatie tot het nemen van de eerste stappen in de richting van je (nieuwe) doel.

Gesprekstherapie geeft echter geen garanties en vervangt geen conventionele therapie of raadpleging en controle van een arts.

Hoe werkt Invaluatie®?

Het is een methode waarbij een proces geactiveerd wordt waarbij je eigen positieve ervaring of je imaginatie aangewend worden om je te helpen bij het vinden van oplossingen en nieuwe mogelijkheden.

Het gesprek brengt je er toe je eigen mogelijkheden en vaardigheden te benutten voor het verbeteren van je gevoel tegenover een feit of een persoon.

Met een gespreksmodel dat in vier richtingen werkt kom je tot genuanceerde en positievere inzichten ten opzichte van een oud zeer.

Hoofdzakelijk de frequentieband van het rationele denken, de kritische instantie, met bèta frequenties (14 tot 30 Herz) wordt benut .

Invaluatie voor nieuwe positievere voorstellingen

 • Positievering van een thema: gedachte/herinnering/gedrag
 • Herinnering aan verworvenheden en vaardigheden
 • Ontwikkeling eigen capaciteiten
 • Bewustwording van waarden
 • Eigen inzichten vinden
 • Veranderen van je blik op verleden en/of toekomst
 • Motivatie optimaliseren
 • Handelen en omzetten van doelen
 • Eerste stappen om te nemen richting doel

 

Braakliggend potentieel

We hebben allemaal mooie waarden en krachten ter beschikking die we niet ten volle benutten. Overtuigingen houden ons dikwijls tegen, zelfs zonder dat we ons daarvan bewust zijn.
We kunnen zeker onze grote hartkwaliteiten nog veel meer aanspreken en zo ook de energie van een hogere orde en intelligentie!

 

De alles omvattende, onvoorwaardelijke liefde!

 

Alles is energie:

 • woorden en gevoelens met een hoge frequentie:
  vreugde – liefde – vrede
 • woorden en gevoelens met een lage frequentie:
  angst – woede – haat

 

“Verandering begint in de eerste plaats in je gedachten.”

Gabriel Palacios

Maak je afspraak voor een gratis telefonisch gesprek

Maak een afspraak