Kinderen

Thema's:

Thema’s:

 • Angsten
 • Eetgedrag
 • Pesterijen
 • Triestheid
 • Gedragingen
 • Moed

Hoe werken met kinderen:

We maken een fantasiereis, met een representatieve voorstelling van het thema.

tot een bepaalde leeftijd maakt het kind zelf daarbij een tekening.

We werken ondersteunend met het kind door het te herinneren aan iets of iemand in zijn of haar voorstelling met een positieve voorbeeldfunctie, en iemand of iets die/dat van betekenis is voor het kind, waarmee het kind zich verbonden voelt.

We benutten de fantasie van het kind voor een maximale positieve evolutie.

We ontdekken samen wat het kind zich wenst, hoe het zich gelukkig kan voelen, wat daarvoor nodig is, hoe we dat oplossen. Tegelijk is er ook de wens van de ouders die zich goed en gelukkig willen voelen en een oplossing wensen voor die situaties, het aangegeven thema. We verbinden beide in een positieve voorstelling.

De ontvankelijkheid, het voorstellingsvermogen en het latent potentieel van kinderen is enorm groot, en ook kwetsbaar.

Het bewust zijn of bewust worden van de suggesties die gegeven worden, door ouders en door de grotere omgeving van het kind, is van onschatbare waarde. 

Hoe werken de hersenen van kinderen:

Kinderen zijn algemeen nog in een toestand van hypnose omdat de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het rationele kritische denken nog niet zo ontwikkeld zijn als bij volwassenen.

Al naargelang de leeftijd zijn ze in een andere diepte van hypnose.

Kinderen stellen hetgeen dat hun gezegd wordt dus nog niet zo in vraag, ze kunnen dat nog niet. De corticale gebieden van de hersenen met meer bètafrequenties die daarvoor nodig zijn, moeten zich nog (verder) ontwikkelen. Daardoor zijn de creatieve limbische hersengebieden des te actiever. Ze leven veelal in beelden en in fantasie, hetgeen voor hun zeer verrijkend is of kan zijn.

Kinderen gaan in alle openheid in de ervaring en leven nog veel meer in het nu. Dat geeft hen de mogelijkheid om als een spons alles op te nemen… Een voordeel en een gevaar… Het maakt hun ongelooflijk rijk, maar ook kwetsbaar!

Het bewust zijn of bewust worden van de suggesties die gegeven worden door ouders en door de grotere omgeving van het kind, is van onschatbare waarde. 

De liefde en het vertrouwen de mensen om hen heen geven hen het nodige zelfvertrouwen.

Kinderen zijn al hypnoïde. Hoe kan je daar als ouder postitef mee omgaan:

Een kind is zeer ontvankelijk, het is reeds in een hypnoïde toestand.

In principe zijn de ouders de beste hypnotiseurs voor hun kind. In 2e instantie zijn daar de personen in de directe omgeving die (veelal onbewust) grote invloed uitoefenen.

Elke ouder wil dat zijn of haar kind zijn of haar potentieel zo optimaal mogelijk ontplooit en ontwikkelt. Iedereen wilt dat het kind gelukkig is, en soms ligt de oplossing wel eens korter bij dan je denkt.

Het bewust zijn of bewust worden van de suggesties die gegeven worden door ouders en door de grotere omgeving van het kind, is van onschatbare waarde. 

We staan niet altijd stil bij de impact van woorden, mimiek en de houding van personen rondom het kind. Nochtans hebben uitdrukkingen en de dingen die gezegd worden een grote uitwerking op kinderen, juist omdat ze er zo ontvankelijk voor zijn…

Onder begeleiding:

Voor kinderen/jongeren (tot 16/18j) onder begeleiding/met toestemming van hun verantwoordelijke (ouder of voogd).

De sessie zelf kan in samenspraak met de ouders of verantwoordelijke, vanaf een gepaste leeftijd (afhankelijk van de jongere) eventueel met de jongere alleen doorgaan.

 

Thema’s:

 • Angsten
 • Eetgedrag
 • Pesterijen
 • Triestheid
 • Gedragingen
 • Moed

We maken een fantasiereis, met een representatieve voorstelling van het thema.

tot een bepaalde leeftijd maakt het kind zelf daarbij een tekening.

We werken ondersteunend met het kind door het te herinneren aan iets of iemand in zijn of haar voorstelling met een positieve voorbeeldfunctie, en iemand of iets die/dat van betekenis is voor het kind, waarmee het kind zich verbonden voelt.

We benutten de fantasie van het kind voor een maximale positieve evolutie.

We ontdekken samen wat het kind zich wenst, hoe het zich gelukkig kan voelen, wat daarvoor nodig is, hoe we dat oplossen. Tegelijk is er ook de wens van de ouders die zich goed en gelukkig willen voelen en een oplossing wensen voor die situaties, het aangegeven thema. We verbinden beide in een positieve voorstelling.

De ontvankelijkheid, het voorstellingsvermogen en het latent potentieel van kinderen is enorm groot, en ook kwetsbaar.

Het bewust zijn of bewust worden van de suggesties die gegeven worden, door ouders en door de grotere omgeving van het kind, is van onschatbare waarde. 

Kinderen zijn algemeen nog in een toestand van hypnose omdat de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het rationele kritische denken nog niet zo ontwikkeld zijn als bij volwassenen.

Al naargelang de leeftijd zijn ze in een andere diepte van hypnose.

Kinderen stellen hetgeen dat hun gezegd wordt dus nog niet zo in vraag, ze kunnen dat nog niet. De corticale gebieden van de hersenen met meer bètafrequenties die daarvoor nodig zijn, moeten zich nog (verder) ontwikkelen. Daardoor zijn de creatieve limbische hersengebieden des te actiever. Ze leven veelal in beelden en in fantasie, hetgeen voor hun zeer verrijkend is of kan zijn.

Kinderen gaan in alle openheid in de ervaring en leven nog veel meer in het nu. Dat geeft hen de mogelijkheid om als een spons alles op te nemen… Een voordeel en een gevaar… Het maakt hun ongelooflijk rijk, maar ook kwetsbaar!

Het bewust zijn of bewust worden van de suggesties die gegeven worden door ouders en door de grotere omgeving van het kind, is van onschatbare waarde. 

De liefde en het vertrouwen de mensen om hen heen geven hen het nodige zelfvertrouwen.

Een kind is zeer ontvankelijk, het is reeds in een hypnoïde toestand.

In principe zijn de ouders de beste hypnotiseurs voor hun kind. In 2e instantie zijn daar de personen in de directe omgeving die (veelal onbewust) grote invloed uitoefenen.

Elke ouder wil dat zijn of haar kind zijn of haar potentieel zo optimaal mogelijk ontplooit en ontwikkelt. Iedereen wilt dat het kind gelukkig is, en soms ligt de oplossing wel eens korter bij dan je denkt.

Het bewust zijn of bewust worden van de suggesties die gegeven worden door ouders en door de grotere omgeving van het kind, is van onschatbare waarde. 

We staan niet altijd stil bij de impact van woorden, mimiek en de houding van personen rondom het kind. Nochtans hebben uitdrukkingen en de dingen die gezegd worden een grote uitwerking op kinderen, juist omdat ze er zo ontvankelijk voor zijn…

Voor kinderen/jongeren (tot 16/18j) onder begeleiding/met toestemming van hun verantwoordelijke (ouder of voogd).

De sessie zelf kan in samenspraak met de ouders of verantwoordelijke, vanaf een gepaste leeftijd (afhankelijk van de jongere) eventueel met de jongere alleen doorgaan.

 

Kahlil Gibran:

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Ze zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Ze komen door je, maar zijn niet van je,
En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Jij mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
Want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen een thuis geven, maar niet hun zielen,
Want hun zielen vertoeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kan, zelfs niet in je dromen.

Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken.
Want het leven loopt niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.
Je bent de boog, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg naar het oneindige en hij buigt je met zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.

Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn:
Want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is.

Uit: Kahlil Gibran (1923). De Profeet.

Maak je afspraak voor een gratis telefonisch gesprek

Maak een afspraak