top of page

Wat is Hypnose ?
 

In een ontspannen toestand (van lichaam en geest) direct in het onderbewustzijn werken met beelden en gevoelens

Via gevoelens en voorstellingen toegang vinden tot eigen potentieel en sterktes, en deze met behulp van 'ankers' vestigen

Een mogelijkheid om bij je positieve energie te komen en je macht weer meer in handen te nemen

Het nieuw verbinden van positieve gevoelens aan situaties, omstandigheden, personen en gebeurtenissen die met negatieve gevoelens verbonden waren

De herbeoordeling van negatieve naar positieve beoordelingen, met als doel een mogelijkst positief of minstens neutraal gevoel te bereiken

Een proces waarbij de ontvankelijkheid van suggesties groter is en deze in het onderbewustzijn als 'waar' opgenomen worden, in zover je dat wil.

Hypnotische trance is een natuurlijke toestand waarbij niets kan gebeuren wat tegen je eigen wil en moraal is

Hypnose is geen 'slaap' toestand, maar de fase tussen slapen en waken

Hypnose is het activeren van andere gebieden in de hersenen, waarbij de energie zich verspreidt

Andere frequentiebanden worden benut: me
er alfa, thèta, delta en het ontlasten van bèta frequenties (het rationele denken)

verspreide energie ;-)

Wat is Meditatie?

 

In een toestand van focus en concentratie (van lichaam en geest) direct met het hoger bewustzijn werken

Via een woord, een beeld, een mantra, een innelijk licht, een universele energie focussen, en door het kijken vanuit meta-pers
pectieven een ander (hoger) gezichtspunt innemen

De mogelijkheid om je te verbinden met je hoger bewustzijn, een energieveld met een hogere frequentie

Het loskoppelen van oordelen en gevoelens: een neutraal gevoel laten ontstaan en ontwikkelen; zich bewust worden van andere energieën en mogelijkheden

Een manier om een informatie (een situatie of een persoon) niet te verbinden met of los te koppelen van een emotie of gevoelens en zodoende niet te beoordelen of geen subjectieve waarde te geven

Transcendentale oordeelvrije perspectieven ontdekken door vanop 'afstand' kijken en waarnemen vanuit een ander bewustzijn en voorstellingsvermogen

Toegang vinden tot het hoger bewustzijn en eigen sterktes en spiritueel potentieel ontdekken en benutten; objectieve inzichten bereiken

Meditatie is in een verhoogde concentratie je verbinden met een bron van kracht

Het activeren van andere gebieden in d
e hersenen. De energie bundelt zich

Andere frequentiebanden benutten: meer gamma en bèta, minder alfa en thèta frequenties

geconcentreerde energie ;-)

 

Methode Gabriel Palacios:
 

 Met achtzaamheid en empathie wenden we zeer individueel en  persoonsgericht hypnose-technieken aan ten dienste van de klant.
 

bottom of page